KENJI ENDO

KENJI ENDO

Deep House Party 'GASOLINE' vol.33

Next weekend

Next weekend!

Deep House Party 'GASOLINE' vol.33

2016/1/23/sat
Deep House Party ‘GASOLINE’ vol.33

Guest DJ:
Kenji Endo (strobo/EUREKA!/Unite Music/Kizi Garden Records)
Midori Aoyama

DJ:
Takuya Katagiri
Shintaro Iizuka

Open 21:00-5:00
Entrance First Drink 1000yen